tillsammans är vi nybyggarn

Nybyggarn grundades 1987 och vi har sedan dess vuxit och etablerat oss som en av de starka lokala aktörerna på byggmarknaden i Västerås.

Vi är idag inriktade nyproduktion och ombyggnationer mot den kommersiella och offentliga marknaden i Västerås där vi arbetar långsiktigt med att utveckla och bibehålla vår företagskultur som gett oss fasta och återkommande beställare och en låg personalomsättning.

Vi arbetar långsiktigt och har sedan starten valt att investera i egna maskiner och anläggningstillgångar vilket stärker vår konkurrenskraft och ger oss en långsiktig stabilitet oavsett konjunktur, kvalitet före kvantitet gäller i alla led hos oss.

Vårt mål är att alltid vara ett modernt företag i framkant och vi jobbar kontinuerligt med att utveckla oss och jobbar enligt branschens anpassade kvalitetsledningssystem BKMA.