om nybyggarn

Nybyggarn grundades 1987 och vi har idag etablerat oss som en av de starka lokala aktörerna på byggmarknaden i Västerås.

Vi är inriktade på nyproduktion och ombyggnationer mot den kommersiella och offentliga marknaden i Västeråsområdet.

Vi arbetar långsiktigt med att utveckla och bibehålla vår företagskultur som gett oss fasta och återkommande beställare.