Samhall Kv Örjan


Tillsammans med Kungsleden fortsätter vi utveckla Kv Örjan där vi nu påbörjat lokalanpassning av Bnr 420 för Samhall som ska flytta in under våren 2021.


Det senate året har vi färdigställt kontor åt Kraft & Elpartner, Städhem och Twistshake i samma område.