Koppartorget 4 & 5


Nybyggarn har av Castellum erhållit uppdraget att färdigställa kvarteret Koppartorget. Nyproduktion av kontorsbyggnad om c:a 8100 kvm. Ordervärde 158 MSEK.